eXplorion archief
In de tweede helft van 2021 is een begin gemaakt met het ontsluiten van het archief van stichting eXplorion. Ooit begonnen in 1972 als hobbygroep 'Hercules' en op 19 november 1976 statutair opgericht als 'Volkssterrenwacht Hercules'. Naarmate de organisatie groeide en de doelstelling en werking uitgebreid werd, veranderde ook de naam en werden statuten aangepast. Het archief bestaat uit vele jaargangen van het maandblad 'Hercules', uit dia's en foto's, audio- en videobestanden van radio- en televisieuitzendingen en ander interessant materiaal.
Papieren documenten en foto's werden in hoge resolutie gescand, audio- en videobestanden werden gedigitaliseerd. De gigabytes aan data zullen met en met ontsloten worden door publicatie op deze website.
Meer informatie over het digitaliseringsproject en toegang tot data is altijd op te vragen via mailEX

De sterrenwacht werd op 22 augustus 1970 opgericht, zo lezen we in een archiefstuk. Dat archiefstuk heette 'Hercules', een maandblad, dat uiteindelijk zo'n 40 jaar lang werd uitgegeven. De oprichters waren Karel Sadza, Karel Stevens, Willem Sijstermans, Jo Visschers en Maurice van de Walle. Hun gezamenlijke eerste activiteiten betrof het waarnemen van de Orioniden-meteoren. Vrij snel werden ook de eerste dia-avonden gehouden, waarop ze hun fascinatie voor het heelal deelden met het publiek.
Stacks Image 441
Klik op het plaatje om de pdf van deze 'Hercules' uit 1973 te bekijken.
Stacks Image 426
Stacks Image 430
Stacks Image 406
Uit de begintijd van Hercules, van links naar rechts: Paul Bauwens, Jo Visschers, Karel Stevens en Henk Janssen
<<< Enkele impressies uit het 'verenigingsblad' Hercules uit 1973, waarin o.a. aandacht voor het éénjarig bestaan van de club en een op handend zijnd astrokamp voor waarneming van (micro)meteorieten en meteoren.

maandblad Hercules - 1976
1976 was het jaar van de start van Volkssterrewacht Hercules op de Schelsberg in Heerlen. Het ledenaantal groeide van 20 naar 55 mensen, een voormalige bakkerij werd grondig verbouwd tot publieksruimte (waarbij een reusachtige bakkersoven met hamer en beitel door de leden gesloopt werd) en het gebouw werd geopend met een tentoonstelling over Meteoren en Meteorieten. Het was het jaar van de eerste 'echte' jaargang van het maandblad 'Hercules', het verenigingsblad met Waarnemingskalender, artikelen over astronomie geschreven door leden en natuurlijk verslagen van vergaderingen en activiteiten.
Qua organisatie werd op 19 november 1976 de stichting Volkssterrewacht "Hercules" opgericht, met als doel "het popularizeren van de astronomische wetenschappen en technieken". Dit doel moest worden bereikt door: 1. Het waarnemen en registreren van hemelobjecten onder anderen planeten, sterbedekkingen, meteoren, nevels en kunstsatellieten, 2. Correspondentie met andere organisaties met soortgelijk doel voor het uitwisselen van waarnemingen en ervaringen, 3. Voorlichtingsavonden voor het publiek met dia's en modellen, 4. Kijkavonden voor het publiek over bijzondere hemelverschijnselen, zoals maans- en zonsverduisteringen, 5. Het bouwen van een eiegn kijken en het toepassen van electronica, 6. Het vastleggen van hemelobjecten op de fotografische plaat en 7. Alle andere wettige middelen.
  1 / 3
 • Hercules - maart 1976

  Woord van onze voorzitter • LEDENLIJST • De geschiedenis van 'Hercules' • Sterbedekkingen • Kort verslag ledenvergadering • Sterretje - Oproep - Dia-avond • Zonsverduistering • Waarneemkalender

 • Hercules - april 1976

  Meteorenwaarnemingen • Leven op andere planeten • Verslag ledenvergadering • Exobiologie • Afscheid van ANS • Sterren beter bestuderen • Waarneemkalender • Sterretje • Het Doppler-effect

 • Hercules - mei 1976

  Zonnefilters • Sterretje • Immanuel Yelikovsky • Venus draait verkeerd om • Waarnemingskalender

 • Hercules - juni 1976

  In memoriam • Kort verslag ledenvergadering • Sterretje • verslag zonsverduistering • Inleiding bij kijkerbouw • Meteorenactie Lyriden • Waarnemingskalender • Pulsars • Het tekeken van de maan • Steen meteoriet • Fotograferen van planeten

 • Hercules - aug. 1976

  Afscheid van ANS • Ontstaan van sterren en bewoonbare planeten • Exobiologie • Utrecht onderzoekt samen met NASA straling van sterren • Waarnemingskalender • Opening van Sterrewacht Hercules Heerlen • De tentoonstelling

 • Hercules - sep. 1976

  Woord van de voorzitter • Skylab • De krabnevel • Nieuwe leden • Kort verslag ledenvergadering • Astronomische werkgroep • Meteorenactie • Gedicht • Leven op andere planeten • Afscheid van ANS • Boodschap aan het heelal • Waarnemingskalender • Mededeling redactie

 • Hercules - okt. 1976

  Hercules in de lift • Ingezonden brief • Kometen • NOVA • Resultaten van de augustus-actie • Kijkerbouw • Apollo-Soyoez testproject • Sfeer • Wintersterrenbeelden • Tauriden en Orioniden • Bolide-waarneming van 14-09-1976 • Resultaten van meteorenwaarnemingen • Reis door het heelal • Afscheid van ANS (deel 4) • Waarnemingskalender

 • Hercules - nov. 1976

  Mededelingen van de redactie • Werkgroep meteoren • Waarom Io zo schittert? • Sterrenbeeld Hercules • Sterretje • Wintersterrenbeelden • Levensbron gedoemd te doven • Jupiter • Astronomie in de oudheid • Leven op de planeten • Kijkerbouw • Dagboek van de Leoniden • Waarnemingskalender

 • Hercules - dec. 1976

  Attentie • Sterretje • Mededelingen van de redactie • NOVA • SOOS-avond • Werkkamp Maas en Waal • Verkiezingen • Wintersterrenbeelden • Kijkerbouw • Werkgroep meteoren • De aarde heeft acht zusters • Veni, vide, revertor • Sterevolutie • Eind opbouwjaar Hercules • Verslag ledenvergadering • Bibliotheek • Prikbord • Meteorenwaarneming • Meteorenaktie • Op zoek naar het Elyseum • Waarnemingskalender


maandblad Hercules - 1980
Hier komt nog wat tekst...
  1 / 3
 • Hercules - jan. 1980

  Mechanica • NOVA • De tijd en de mans • Radar en meteoren • Mededelingen • E=m.c2 • Fotowedstrijd • Internationaal ruimteschip gaat kometen onderscheppen • Sterrenbeeld Vissen • verslag contribuantenvergadering 14-12-1979 • Waarnemingskalender • Sterrenbeeldenwedstrijd

 • Hercules - feb. 1980

  Jaarprogramma 1980 • Groepsvorming van meteoren in meteorenzwermen • Verraderlijke decembernachten • Mededelingen • Sterrenbeeld Waterman • E=m.c2 • Verslag Hemelaktie • Werkgroep Beginners • NOVA • Mechanica • Waarnemingskalender

 • Hercules - maart 1980

  Jupiters manen: Amalthea • Jupiters manen: Io • Mechanica • Astronomie en het weer • Mededelingen • De tijd en de mens (2) • NOVA • De telescopische Perseïden • Tentoonstelling Astonomie en Techniek • Waarnemingskalender

 • Hercules - apr 1980

  speciaal tentoonstellingsnummer • tentoonstelling Astronomie en Techniek

 • Hercules - mei 1980

  Terugblik Tentoonstelling • Jupiters mamen: Europa • NOVA • Mechanica • Mededelingen • Resultaten Venusonderzoek • E=m.c2 • Waarnemingskalender

 • Hercules - juni 1980

  Waarnemingsabjecten voor amateurs, deel 1 • Jupiters manen: Callisto • E=m.c2: afstandsmeting • NOVA • Jupiters manen: Ganymedes • Mededelingen • Sterrenbeeld Stier • Waarnemingskalender • Sterrenkaart juni 1980

 • Hercules - juli 1980

  Sterstelsels • Fotowedstrijd • Waarnemingskalender

 • Hercules - aug. 1980

  Jubileumnummer 10 jaar Hercules • E=m.c2 • Waarnemingsobjecten voor amateurs • Waarnemingskalender

 • Hercules - sep. 1980

  Waarom is de aarde rond? • Waarnemingsobjecten voor amateurs • Mededelingen • Op zoek naar andere werelden • NOVA • E=m.c2 • Waarnemingskalender

 • Hercules - okt. 1980

  Waarnemingsobjecten voor amateurs: TX Piscium • E=m.c2: coördinatenstelsels • Werkgroepen • Op zoek naar andere werelden, vervolg • Mededelingen • Komeet Encke • Sterrenbeeld Maagd • Quarks • Vraag&Antwoord • Waarnemingskalender • Sterrenkaart

 • Hercules - nov. 1980

  Mededelingen • VLF astronomisch onderzoek door Hercules, deel 1 • Werkgroepen van Volkssterrewacht Hercules • Eukrieten en Shargottieten • Radarblik door de omhulsels van Venus • Waarnemingskalender • Sterrenkaart

 • Hercules - dec. 1980

  Voyager 1 bij Saturnus • Waarneming van de gedeeltelijke Venusbedekking • Mededelingen • Very Low Frequent onderzoek door Hercules, deel 2 • Waarnemingsobjecten voor amateurs • Nieuws van de werkgroepen • Sterrenbeeld Leeuw